http://www.cargo-kraft.se/modules/mod_image_show_gk4/cache/3.4369ecfe-2033-45fc-91d2-4a3f796b5233.cargo-kraft.se.public_html.minmapp.bilder.header.11gk-is-91.jpglink
http://www.cargo-kraft.se/modules/mod_image_show_gk4/cache/3.4369ecfe-2033-45fc-91d2-4a3f796b5233.cargo-kraft.se.public_html.minmapp.bilder.header.22gk-is-91.jpglink
http://www.cargo-kraft.se/modules/mod_image_show_gk4/cache/3.4369ecfe-2033-45fc-91d2-4a3f796b5233.cargo-kraft.se.public_html.minmapp.bilder.header.33gk-is-91.jpglink
http://www.cargo-kraft.se/modules/mod_image_show_gk4/cache/3.4369ecfe-2033-45fc-91d2-4a3f796b5233.cargo-kraft.se.public_html.minmapp.bilder.header.44gk-is-91.jpglink
«
»
Progress bar

Alla kraftstationer lagliga?

I och med att vi har gått in i 2019 förändras juridiken för småskaliga kraftstationer. Det miljöpolitiska målet är att alla ska ha tidsenliga tillstånd. Det råder dock osäkerhet om hur den nya lagen kommer att tolkas och vilka krav som kommer att ställas på vilka kraftstationer. Länsstyrelserna tillsammans med HaVs, har en webbapplikation där mer info ges. Småskalig vattenkraft är uthållig, ren och närproducerad. Låt oss ta vara på möjligheterna!

Fortsatt gäller att det inte krävs tillstånd för att byta turbin, uppgradera styrsystem eller annan teknisk utrustning. Däremot grävning i vatten - så som tidigare - kräver tillstånd. Alla som kontaktar oss med drömmar om effektivisering, modernisering och utveckling ber vi genomlysa sin situation - sedan kan vi fundera över ekonomiska satsningar. Det är ärligt. Vi är trygga i vår kompetens och erfarenhet, ödmjuka inför olika förutsättningar och strävar alltid efter bästa lösning. Nu tar vi nya tag med redan utbyggda fall!

Cargo & Kraft Turbin Sverige AB, CKTAB, liksom många andra, har genomlevt en "perfekt storm" men vi tror att den är på väg att mojna. Vi fortsätter att tillverka turbiner – fortfarande bara i Sverige och med bas i Västerås. Sedan en tid samarbetar vi även med Blue i Kristinehamn för att erbjuda bästa service. Att använda våra gemensamma erfarenheter är bästa väg för att bibehålla ursprungskvalitet, uppnå god ekonomi och säkerställa de miljölösningar som finns i en CKTAB turbin. Turbin- och vattenkraftkompetensen dubbleras genom vårt samarbete.

Inom loppet av 20 år har CKTAB utrustat fler än 135 stationer med nya vattenturbiner och/eller ny teknik i bl a Sverige, Norge, Estland, Lettland, Skottland och på Grönland. Vi är stolta över förtroendet.

Intressant att känna till; CKTABs utveckling tog sin början då vi flyttade till en kraftstation år 1993. Här har vi dubblerat produktionen sedan dess och strömstaren häckar varje år, uttern har kommit tillbaka och nu i vinter har en mink hittat in i stationen... Få turbintillverkare bottnar i ett så grundmurat utvecklingsintresse och genuin bakgrund. Vårt tillstånd för vår kraftstation kommer troligen att prövas under 2019.

Mycket verkstad, lite snack!

Telefon: 021-180 700 | Adress: Kedjebohammar, 739 92  Skinnskatteberg, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB